logo
logo

Groep 1-2 / Maatwerk

Bewegen en Klanken

Door muziekonderwijs onderzoeken en ontdekken de leerlingen de rol en plaats van muziek in de wereld om hen heen. Samen zingen en bewegen vormt in de groepen 1 en 2 de basis van muziek. De liedjes zijn nog kort en relatief eenvoudig. Bij het maken van muziek ontdekken de leerlingen de kleine instrumenten en de diverse klanken, waarbij zij veelal individueel en experimenteel te werk gaan. Al bewegend leren de leerlingen dat muziek snel, langzaam, kort, lang, hoog of laag kan zijn en hoe zij dat kunnen beïnvloeden. 
Bij de workshops waar maatwerk mogelijk is geeft de leerkracht een thema op via het inschrijfformulier. De vakdocent stemt de inhoud van de workshop af op het binnenschoolse thema. Door aan te sluiten met de workshop bij het onderwijs ontstaat er een betekenisvolle leeromgeving voor de leerling.

Deze workshop is geschikt voor het behandelen van een binnenschools thema. 
Bij de workshops waar maatwerk mogelijk is geeft de leerkracht een thema op via het inschrijfformulier. De vakdocent stemt de inhoud van de workshop af op het binnenschoolse thema. Door aan te sluiten met de workshop bij het onderwijs ontstaat er een betekenisvolle leeromgeving voor de leerling.

Praktische informatie

Discipline: Muziek
Groep(en): 1 en 2
Tijdsduur: 1,5 uur (of 2x 45 minuten)
Materiaalkosten: Instrumentenhuur €12,50 per workshop
Max. aantal leerlingen: 30 leerlingen
Aantal begeleiders: 1 begeleider/leerkracht vanuit school
Anders: Graag het binnenschools-thema doorgeven bij inschrijfformulier

Voorwaarden leslokaal: Indien mogelijk in speel- of gymlokaal.

Rol begeleidende leerkracht: Aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop. Zij enthousiasmeren en helpen bij het begeleiden van de leerlingen.

groep 1-2