logo
logo

Groep 1-2 / Maatwerk

Expressie en Verbeelding

De dansles voor de groepen 1 en 2 sluit aan bij de natuurlijke behoefte van kleuters om te bewegen en de wereld om hun heen spelenderwijs te ontdekken. Spel/fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar, het accent ligt op het spontane, directe dansen. Door middel van dansexpressie verbeelden de leerlingen ideeën en ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen uit hun eigen belevingswereld. Zo ontdekken de leerlingen de expressiemogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek en leren zij hoe zij dit kunnen gebruiken. Het ontwikkelen van dansvaardigheden gaat samen met de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect, creativiteit (ook binnen taal) en zelfvertrouwen. 

Deze workshop is geschikt voor het behandelen van een binnenschools thema. 
Bij de workshops waar maatwerk mogelijk is geeft de leerkracht een thema op via het inschrijfformulier. De vakdocent stemt de inhoud van de workshop af op het binnenschoolse thema. Door aan te sluiten met de workshop bij het onderwijs ontstaat er een betekenisvolle leeromgeving voor de leerling.

Praktische informatie

Discipline: Dans
Groep(en): 1 en 2
Tijdsduur: 1,5 uur (of 2x 45 minuten)
Materiaalkosten: Geen
Max. aantal leerlingen: 30 leerlingen
Aantal begeleiders: 1 begeleider/leerkracht vanuit school
Anders: Graag het binnenschools-thema doorgeven bij inschrijfformulier

Voorwaarden leslokaal: Indien mogelijk in speel- of gymlokaal.

Rol begeleidende leerkracht: Aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop. Zij enthousiasmeren en helpen bij het begeleiden van de leerlingen.

groep 1-2