logo
logo

Groep 3-4 / Maatwerk

Communicatie en Associatie

Leerlingen uit groep 3 en 4 zijn heel spontaan en ongeremd en dat heeft invloed op hun fantasie en creatieve ontwikkeling. Middels onderzoekend leren en het creatief proces krijgen de leerlingen de gelegenheid krijgen om dans te ontdekken, creëren en hun verbeelding en fantasie vorm te geven. Zij worden bewust van het feit dat dans een middel is om te communiceren.  Al dansend experimenteren en associëren zij binnen een thema met de verschillende bewegingsmogelijkheden van hun lichaam. Daarbij worden zij uitgedaagd om ook te dansen in tweetallen of kleine groepjes, waarbij vaardigheden als samenwerken, creërend vermogen en oplossingsgericht denken verder worden ontwikkeld.

Deze workshop is geschikt voor het behandelen van een binnenschools thema. 
Bij de workshops waar maatwerk mogelijk is geeft de leerkracht een thema op via het inschrijfformulier. De vakdocent stemt de inhoud van de workshop af op het binnenschoolse thema. Door aan te sluiten met de workshop bij het onderwijs ontstaat er een betekenisvolle leeromgeving voor de leerling.

Praktische informatie

Discipline: Dans
Groep(en): 3 en 4
Tijdsduur: 1,5 uur (of 2x 45 minuten)
Materiaalkosten: Geen
Max. aantal leerlingen: 30 leerlingen
Aantal begeleiders: 1 begeleider/leerkracht vanuit school
Anders: Graag het binnenschools-thema doorgeven bij inschrijfformulier

Voorwaarden leslokaal: Indien mogelijk in speel- of gymlokaal.

Rol begeleidende leerkracht: Aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop. Zij enthousiasmeren en helpen bij het begeleiden van de leerlingen.

groep 3-4