logo
logo

Groep 3-4 / Molen de Kersenboom

Onderzoek de Molen!

De korenmolen ‘de Kersenboom’ is de enige nog malende korenmolen van Groot IJselmonde. Op de molen kunnen leerlingen het vak van korenmolenaar in den lijve aanschouwen en zien zij hoe van oudsher graan tot meel wordt gemalen en meel tot bloem wordt gebuild. Het primair onderwijs kan kennis nemen van de oude ambachten van molenaar en molenmaker en de productie van graan tot brood. Ook kan er aandacht geschonken worden aan de milieuvriendelijke en duurzame manier waarop de molen de wind omzet in arbeidskracht. Daarbij is er ook veel te vertellen over de techniek van het overbrengen van krachten op de werktuigen. Geschiedenis, milieu en techniek gaan hier hand in hand.

Het programma voor groep 3 en 4 is gericht op het ontdekken en onderzoeken. De leerlingen gaan in groepjes met begeleidende ouders en begeleiders van de Kersenboom aan de slag met diverse activiteiten. Het zelf ontdekken en onderzoeken staat daarbij centraal. Door te observeren en onderzoeken ontdekken de leerlingen allemaal nieuwe dingen over de molen en het zware werk op de molen. Ook leren ze meer over het leven en de natuur rondom de molen.

Praktische informatie

Discipline: Cultureel Erfgoed
Groep(en): 3 en 4
Tijdsduur: 1,5 uur
Materiaalkosten: €50,-
Max. aantal leerlingen: 30 leerlingen
Aantal begeleiders: Minimaal 2 begeleiders/leerkrachten vanuit school

Rol begeleidende leerkracht: Aanwezigheid is vereist t.b.v. de orde tijdens de rondleiding.

groep 3-4