logo
logo

Groep 3-4 / Maatwerk

Notatie en Muziek maken

Leerlingen uit groep 3 & 4 hebben een groter (muzikale) geheugen en concentratievermogen. Ook hun stembeheersing is beter waardoor zij langere liedjes kunnen zingen met een bredere toonomvang. Bewegen speelt hierbij nog steeds een grote rol. Naast gezamenlijk muziek maken ontdekken de leerlingen ook hoe zij eenvoudige (grafische) notatievormen kunnen gebruiken om muziek mee te spelen en/of te ontwerpen. Al doende ontwikkelen zij hun muzikale vaardigheden waarbij ook hun maat- en ritmegevoel en kennis over muziek wordt vergroot.

Deze workshop is geschikt voor het behandelen van een binnenschools thema. 
Bij de workshops waar maatwerk mogelijk is geeft de leerkracht een thema op via het inschrijfformulier. De vakdocent stemt de inhoud van de workshop af op het binnenschoolse thema. Door aan te sluiten met de workshop bij het onderwijs ontstaat er een betekenisvolle leeromgeving voor de leerling.

Praktische informatie

Discipline: Muziek
Groepen: 3 & 4
Tijdsduur: 1,5 uur (of 2 x 45 min)
Materiaalkosten: instrumentenhuur 12,50 per workshop
Overige voorwaarden: doorgeven van binnenschoolsthema (bij inschrijfformulier)
Lesruimte: indien mogelijk in speel- of gymlokaal.

Rol begeleidende leerkracht
Aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop. Zij enthousiasmeren en helpen bij het begeleiden van de leerlingen.

groep 3-4