logo
logo

Groep 5-6 / Maatwerk

Componeren en Genres

De leerlingen uit groep 5 en 6 ontwikkelen zich verder door middel van het gebruik van diverse muziekinstrumenten, notatie, samenspel en de kennismaking met verschillende stijlen en genres binnen de muziek. Zij onderzoeken, met toenemende vaardigheden en expressie, hoe zingen en muziek maken een bijdrage kan leveren aan een gezamenlijk resultaat. Zij worden uitgedaagd om in groepjes muziek te ontwerpen (componeren) en uit te voeren. Inspiratie wordt mede gevonden in de wereldmuziek. De toetsing van hun eigen prestaties aan de muziek binnen hun belevingswereld wordt belangrijk. Hierbij ervaren leerlingen steeds weer dat muziek iets met hen doet & dat zij ook iets met muziek kunnen doen!

Deze workshop is geschikt voor het behandelen van een binnenschools thema. 
Bij de workshops waar maatwerk mogelijk is geeft de leerkracht een thema op via het inschrijfformulier. De vakdocent stemt de inhoud van de workshop af op het binnenschoolse thema. Door aan te sluiten met de workshop bij het onderwijs ontstaat er een betekenisvolle leeromgeving voor de leerling.

Praktische informatie

Discipline: Muziek
Groep(en): 5 en 6
Tijdsduur: 1,5 uur (of 2x 45 minuten)
Materiaalkosten: Instrumentenhuur €12,50 per workshop
Max. aantal leerlingen: 30 leerlingen
Aantal begeleiders: 1 begeleider/leerkracht vanuit school
Anders: Graag het binnenschools-thema doorgeven bij inschrijfformulier

Voorwaarden leslokaal: Indien mogelijk in speel- of gymlokaal.

Rol begeleidende leerkracht: Aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop. Zij enthousiasmeren en helpen bij het begeleiden van de leerlingen.

groep 5-6