logo
logo

Groep 7-8 / Maatwerk

Actualiteit en Structuur

Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen de ruimte om hun eigen inbreng  aan de dansles toe te voegen. Daarnaast bieden gestructureerde opdrachten inspiratie en houvast. Ze werken graag met onderwerpen die dicht bij hun staan, waarin zij zich kunnen spiegelen. Door dans leren leerlingen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. Ze ontwikkelen nieuwe en eigen dansbewegingen of leren bestaande dansbewegingen toepassen. Hierdoor krijgen de leerlingen inzicht in hoe je met dans allerlei thema’s individueel en gezamenlijk kunt verbeelden. De leerlingen worden uitgedaagd om eigen en gezamenlijke choreografieën te maken en middels bijvoorbeeld  een dancebattle voor te dragen. Daarbij wordt er aanspraak gedaan op vaardigheden als samenwerken, creërend vermogen en oplossingsgericht denken.

Deze workshop is geschikt voor het behandelen van een binnenschools thema. 
Bij de workshops waar maatwerk mogelijk is geeft de leerkracht een thema op via het inschrijfformulier. De vakdocent stemt de inhoud van de workshop af op het binnenschoolse thema. Door aan te sluiten met de workshop bij het onderwijs ontstaat er een betekenisvolle leeromgeving voor de leerling.

Praktische informatie

Discipline: Dans
Groep(en): 7 en 8
Tijdsduur: 1,5 uur (of 2x 45 minuten)
Materiaalkosten: Geen
Max. aantal leerlingen: 30 leerlingen
Aantal begeleiders: 1 begeleider/leerkracht vanuit school
Anders: Graag het binnenschools-thema doorgeven bij inschrijfformulier

Voorwaarden leslokaal: Indien mogelijk in speel- of gymlokaal.

Rol begeleidende leerkracht: Aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop. Zij enthousiasmeren en helpen bij het begeleiden van de leerlingen.

groep 7-8