logo
logo

De Bibliotheek AanZet / Ridderkerk

Onze missie is dat iedere inwoner in deze regio de juiste informatie, inspiratie en vaardigheden heeft om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Om dit te bereiken werken we nauw samen met diverse partners. We doen dit niet alleen als professionals met kennis van zaken, maar ook als community-bibliotheek. Dat betekent niet alleen voor de lokale gemeenschap, maar ook ‘met’ en zelfs dat we onszelf als ‘van’ de lokale gemeenschap zien. De bibliotheek is een plek waar mensen nieuwe kennis en informatie opdoen. Dat kan uit boeken, uit online trainingen en ander inspiratiemateriaal, maar vooral ook door ontmoeting met andere mensen. Mensen kunnen elkaar veel leren, aan elkaar bijdragen. De bibliotheek kent vijf kernfuncties: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur. 

Voor de jeugd dragen we via onze vestigingen, maar ook door onze dienstverlening aan het onderwijs, bij aan een positief leesklimaat. Wij staan ervoor dat zoveel mogelijk kinderen leesvaardigheden opdoen, plezier krijgen in lezen en daar inspiratie uit ontlenen en nieuwsgierig blijven. Informatie- en digitale vaardigheden zijn daarmee onlosmakelijk verbonden alsook het bijbrengen van een kritische blik ten aanzien van de informatie die op hen afkomt.

Praktische informatie

Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
T. 088-2425079
E.ridderkerk@debibliotheekaanzet.nl
www.debibliotheekaanzet.nl