logo
logo

Molen de Kersenboom

De stichting de Rijsoordse Molen beheert en onderhoud de korenmolen de Kersenboom te Rijsoord. Deze korenmolen is nog in werking te zien en belichaamd een rijke historie van 200 jaar.
De korenmolen ‘de Kersenboom’ is ook de enige nog malende korenmolen van Groot IJselmonde. Op de molen kunnen leerlingen, in kleine groepjes, het vak van korenmolenaar in den lijve aanschouwen en zien zij hoe van oudsher graan tot meel wordt gemalen en meel tot bloem wordt gebuild.
In het naastgelegen bezoekerscentrum de IJsvogel kunnen de leerlingen kennis maken met vele molentypen en de bijdragen die deze in de loop van honderden jaren voor de ontwikkeling van Nederland hebben gehad.

Het primair onderwijs kan kennis nemen van de oude ambachten van molenaar en molenmaker en de productie van graan tot brood. Ook kan er aandacht geschonken worden aan de milieuvriendelijke en duurzame manier waarop de molen de wind omzet in arbeidskracht. Daarbij is er ook veel te vertellen over de techniek van het overbrengen van krachten op de werktuigen. Geschiedenis, milieu en techniek gaan hier hand in hand

Praktische informatie

Bezoekadres:
Waalweg 11
2988 CH Ridderkerk-Rijsoord

Correspondentieadres:
Oranjestraat 147
2983HP Ridderkerk
06-36517887
info@derijsoordsemolen.nl 
www.rijsoordsemolen.nl